Mjódd

Design: Liska

Scope: Ljósvistar- og raflagnahönnun og ljóslistaverk. Þrívíddarmyndir.

Project type: Almenningssvæði / Listaverk

Location: Mjódd, Reykjavík, Iceland

Year: 2019-2020

Size: N/A

Client: Reykjavíkurborg

Status: Í vinnslu

Awards: N/A

Collaborators:

  • Landmótun: Landslagshönnun

  • Verkís: Snjóbræðslukerfi

  • NNE: Burðarþolshönnun ljósaramma og eftirlit með verkframkvæmd

  • Guðrún Birna Sigmarsdóttir, verkefnastjóri Reykjavíkurborgar

  • Verkvík-Sandtak: Smíði og polyhúðun ramma í ljósaskúlptúr

  • Garðsmíði: Verktaki með verklegri framkvæmd áfanga 1

Photography: Courtesy of Örn Erlendsson / www.oe-photo.com

Mjódd - Endurbætur torga 1, 2 og 3.

 

Verkefnið er unnið í samstarfi við Landmótun landslagsarkitekta og Reykjavíkurborg. Verkefnið er hluti af endurbótum í Mjóddinni og skiptist verkefnið í þrjú torg sem hver um sig hafa sitt einkenni.

 

Hluti af endurbótum á svæðinu var að skapa aðlaðandi rými með bekkjum, gras- og gróðursvæðum skipt með eyjum úr corten-stáli og endurnýja hellulögn. Götulýsing var jafnframt endurnýjuð með það að leiðarljósi að auka öryggistilfinningu en jafnframt skapa þægilega og aðlaðandi stemmingu. Á einni af gróðureyjunum var áætlað að útbúa kennileyti fyrir svæðið en verkefnisforsendur voru að skapa aðdráttarafl á svæðinu sem myndi laða að unga jafnt sem aldna og hvetja fólk til leiks. Var því lagt upp með að skapa eitthvað litríkt fyrir svæðið sem myndi bjóða upp á leik og vera jafnvel áhugavert myndefni.

Liska lagði fram nokkrar tillögur, meðal annars litríka ljósramma sem urðu að lokum fyrir valinu. Ljósrammarnir hvetja fólk til að staldra við, leika sér og taka myndir. Rammarnir eru uþb. 2-3 metrar í þvermál, auk þess er þeim snúið um miðás þannig að úr verður áhugavert form sem er breytilegt eftir sjónarhorni. Í römmunum eru einnig lampar sem endurkasta liti rammanna út í umhverfið. Rammarnir bjóða því upp á ólíka stemmingu eftir því hvort að það er dagur, ljósaskipti eða nótt. Það má því segja að ljósrammarnir séu lifandi skúlptúr. Það er von hönnunarteymisins að rammarnir verði aðdráttarafl á svæðinu um ókomna tíð.

Landmótun hannaði allt sem við kom landslagi, gróðri, staðsetningu bekkja og svæði undir kennileyti en Liska sá um að endurhanna lýsingu og raflagnir á svæðinu, lýsingu í bekki og hönnun á ljósrömmum sem staðsettir eru á torgi 1 milli Breiðholtskirkju og Þangbakka.

Aðrir samstarfsaðilar sem komu beint að hönnun ljósrammanna voru NNE en þeir sáu um burðarþolsgreiningu ramma, Verkvík/Sandtak sáu um smíði og polyhúðun ljósaramma.

Framkvæmd á torgi 1 er á lokametrunum og framkvæmd á torgi 2 og 3 er langt komin.

 

Þrívíddarmyndir eru unnar af Lisku.